Изложба живопис на Йорданка Карамалакова Касърова в галерия Артфея

Уважаеми дами и господа,

Днес почитаме с присъствието си живота и творчеството на една силна жена, осмелила се да се посвети на трудния занаят на рисуването. Настоящата изложба, за съжаление посмъртна, е юбилейна за художничката, която тази година навърши 90 години. Освен това, тя е и първата самостоятелна изложба на Йорданка Карамалакова, което прави за пореден път чест на галерия Арт фея че я организира,  не без помощта и на  нейния син – художника Александър Касъров.
Името на Йорданка Карамалакова е познато на специалистите на българското изобразителното изкуство, но за съжаление е по-малко известно сред широкия кръг любители. Това е така, защото освен огромната си работоспособност, художничката се отличаваше и с огромна скромност. Макар че от години имаше натрупани много картини, достатъчни за няколко изложби, тя не се осмели да организира своя самостоятелна експозиция. Този факт ни най-малко не омаловажава нейното творчество – като член на СБХ от 1951 г. тя е участвала активно в художествения живот още от началото на 50-те години на 20 век, почти до наши дни.
Още със завършването на Художествената академия, в курса на проф. Илия Петров през 1946 г., Йорданка Карамалакова започва да се изявява с големи тематични композиции -  изисквания на  епохата,  които работи самостоятелно или съвместно с друга талантлива художничка  – Кина Гошева. Така се раждат  „Заседание на синдикалния съвет 1911 г.”, „Георги Димитров и Васил Коларов”. Дали тази част от творчеството на Йорданка Карамалакова ще остане в историята – само времето може да отсъди. Важен е фактът, че Йорданка Карамалакова е частица от своя исторически период, че твори рамо до рамо с други талантливи нейни колежки като Кина Гошева, Елена Ботева, Цветана Костуркова, Невена Карамалакова и др. Те заедно очертават достойното и равностойно място на жените-художнички в българското изкуство.

This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery

Какво отличава все пак Йорданка Карамалакова като творец? Аз считам, че това е нейната художествена честност. Страстна почитателка на Матис, тя съумява да култивира в себе си тънко естетско отношение и към  темата и към пластическото изграждане на формата. Изложените днес портрети, натюрморти и пейзажи показват амплитудата на нейните творчески търсения, разнообразието на нейния художествен изказ.
Художничката е смела, когато подхожда към портрета и най-вече, когато поглежда към себе си в автопортретите си. В нейния творчески маниер липсва клише, липсва салонния елемент. Понякога портретите й са репрезентативни, понякога аскетски . Но тя показва човека такъв какъвто го вижда, без измамната пелена на общественото положение. Спортисти, политици, исторически фигури, интелектуалци или скромни селски мъже и жени – тези лица са героите на нейното време, в тях живее епохата, но и вечността.
В пейзажите и натюрмортите на Йорданка Карамалакова виждаме една по-различна чувствителност – силен, синтетичен, плътен  художествен език, смела палитра, липса на наподобителност. Цветовите съчетания между лилаво, синьо, оранжево, червено и зелено са трудни, но художничката съумява да ги хармонизира, без да нарушава цветовия контраст и сезановското отношение към формата. Към какъвто и жанр да се насочва, художничката го прави с отговорност, с тънко чувство за мярка и вкус.
Една художествена култура не може да се гради само от гении. Те затова са единици и стърчат много над останалите. Една художествена култура се гради от труда на такива творци като Йорданка Карамалакова. Тихи, скромни, честни – те десетилетия присъстват и участват в художествения живот, отразяват своето време, регистрират го талантливо, за да остане то художествено отразено в историята. Името на Йорданка Карамалакова ще остане в историята на българското изобразително изкуство, като част от талантливото поколение български художнички от втората половина на 20 век. Затова и настоящата изложба е един прекрасен повод да си припомним нейното творчество, да го почетем и да присъстваме на първата й самостоятелна изложба. Макар и закъсняла, макар и посмъртна – художничката е жива, тя  също е тук сред нас със своите картини, което е и най-голямата магия на изкуството.
Яна Орлинова
изкуствовед