Изложба на Стоил Мирчев

Слово за изложбата на Стоил Мирчев в галерия “АРТ ФЕЯ”
31.10.2008 – 15.11.2008 г.

Уважаеми дами и господа,

Вече почти прекосили първата декада на 21 век, крачим уморени от образи и иконопоклонство.
Сред картините на Стоил Мирчев човек има нужда да остане сам със себе си, да остане гол, да се превърне отново в табула раза. Този, който иска образност и сюжетност няма да я открие тук. Бодлер казва: “Природата е само речник. Хората без въображение преписват буквално от речника…..”

This SimpleViewer gallery requires Macromedia Flash. Please open this post in your browser or get Macromedia Flash here.
This is a WPSimpleViewerGallery

В картините на Стоил Мирчев също има слънца, луни, залези, крисиви пейзажи. Сомо че са забулени и скрити в тайнствения свят на знаците и символиката.

Сетивата си почиват, отдадени на тишина и естетическо пуританство. Тук властва условия език на абстракцията. Само аз и една картина. Сякаш преди малко се е случил Големият взрив и от неговите протуберанси, от дълбините на първичната материя са се родили нови образи, знаци и символи. С цветове, необременени от цивилизацията ще се нарисуват чудни тенерифни светове, ще започне животът отначало.

Изкуството на Стоил Мирчев не е шарено, приказливо и самопоказващо се. То е като съзерцанието на звездното небе – колкото повече го гледаш, толкова повече звезди ти казват “Здравей!”. Трябва да го съзарцаваш и живееш с него, за да откриваш всеки ден нещо ново, важно за теб, нещо необикновено и красиво. И всичко това художникът го постига с виртуозен цвят, поставен на точното място , за да хармонизира живописната композиция, или ако е нуждо, да я дебалансира, да наруши спокойствието на задоволеното от образност око.

Благодарим на художника, че ни покани на този камерен концерт на багри и че ни допусна до неговия съкровен свят. Благодарим и на галерия “АРТ ФЕЯ”, която за пореден път е гостоприемен дом за българското изкуство.

На добър час на изложбата!

Яна Орлинова, изкуствовед
31 октомври 2008 г, София